Koboziskola 1-2 DVD

XXI. Koboz-Ének-Hegedű-Furulya Népzenei Kurzus - 2021.


XXI. Koboz-Ének-Hegedű-Furulya Népzenei Kurzus - 2021.

2021. augusztus 12-16.

(Érkezés augusztus 12-én 17:00 órától)


Szervező és házigazda
Dugonics András Piarista Gimnázium
6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.


Támogatók:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - NKA Igazgatósága - Halmos Béla Program Kollégium 786104/242


4 napos intenzív gyakorlati oktatás Szegeden kobzosoknak, énekeseknek, hegedűsöknek és furulyásoknak

A vírushelyzet előírásainak betartásával nagy örömmel vállaljuk a hagyományos szegedi moldvai népzenei kurzus megrendezését. Védettségi igazolvány felmutatása kötelező! A XXI. Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás kurzus foglalkozásait kis csoportokban szervezzük.

A résztvevők énekes- és hangszeres dallamok elsajátításán keresztül továbbra is irányvonalakat kaphatnak a moldvai magyar kobzos, hegedűs, furulyás és énekes népzenei hagyományok kincseinek elsajátításához, megszólaltatásához.

Az oktatók gyakorló népzenészek, mester tanárok. Hodorog András furulyaoktató pedig Néptanító Hagyományőrző Mester, a Népművészet Mestere.

A dallamok elsajátítását kurzusfüzet segíti, amely tartalmazza a dallamok lejegyzését, az énekek szövegeit, a táncdallamokhoz és az énekekhez akkordkíséretet, a kobozszólókhoz pedig fogástáblázatot. A kurzusfüzethez CD lemezt is mellékelünk, amely az eredeti énekeket, táncdallamokat, a kobozzal kísért énekeket és kobozszólókat rögzíti. A kurzus folyamán az oktató engedélyével hangfelvétel és videofelvétel is készíthető saját felhasználásra.

A XXI. szegedi moldvai népzenei kurzus énekes és hangszeres anyagában főként Domokos Pál Péter, Veres Sándor, Jagamas János, Seres András, Szabó Csaba és Kallós Zoltám népzene kutató által gyűjtött moldvai népzenei anyagára támaszkodik.

A kurzus fő témái: koboz szólók eredeti felvételekből és átiratok alapján. Ének koboz kísérettel, furulyás és hegedűs dallamok koboz kísérettel. Népdalének, díszítéstechnika megfigyelése és fejlesztése. Hegedű dallamok oktatása több moldvai hegedűs anyagából válogatva. Furulyaoktatás Hodorog András hagyományőrző furulyás dallamai alapján.

A 2021. évi XXI. Koboz-ének-hegedű-furulya moldvai népzenei kurzus szakmai anyagának oktatása augusztus 13-án, 9 órakor kezdődik.
A szálláshely elfoglalására, érkezésre már augusztus 12-én 17:00 órától van lehetőség.

A kurzus keretében a résztvevők lehetőséget kapnak saját műsorszámok előadására, közös táncházi muzsikálásra, és a frissen tanult zenei anyagok alkalmi felállásban való bemutatására.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.


Koboz

Augusztus 13-án délelőtt 9 órától közép- és haladó szintű gyakorlatokkal kezdődik az oktatás.

A Koboziskola 1-2 DVD, valamint az eddig megjelent kiadványaink leckéivel kapcsolatos kérdések megbeszélésére, gyakorlására a kurzus óráin lesz lehetőség.

A Hagyományok Háza kobzos oktató anyagait, valamint saját hegedűs-kobzos, kobzos-furulyás gyűjtéseket is felhasználva fejlesztjük a hangszerek együtt-játékát, ritmusképzést, ritmustartást. Kobozszólókat, ének kíséreteket szeretnénk megfelelő hangnemekben megtanítani.


VÁZLATOS TEMATIKA

moldvai dallamok Gyöngyös György, Gyöngyös János, Paun Vasile, Sobaro Raducanu és Antim Ioan kobzosoktól, valamint furulyás és hegedűs dallamok kobozszóló - átiratai
ritmuspengetés
akkordok
furulya kíséret kobozzal
ének kíséret kobozzal
hegedű kíséret kobozzal
koboz táncdallam szólók

Tananyagok Audio CD-n

az eredeti, gyűjtött népzenei hanganyag
az oktató által lejátszott, énekelt hanganyag


Oktatók

Fábri GézaCsenki Zalán

Fábri Géza        Csenki Zalán
Ének

Augusztus 13-án délelőtt 9 órától kezdődik az oktatás.

Az ének oktatásában a díszítéstechnika stílusos fejlesztését tűzzük ki célul, valamint a tanult dallamok hiteles megszólaltatását az énekes résztvevők egyéni stílusával összhangban.

Az énekes oktatás technikai elemein túl a kurzus lényeges része az archív anyagok feldolgozási lehetőségeinek tanulmányozás és a stílusos csokorszerkesztés elsajátítása. A kobozzal kísérhető dalokat párokban, kis csoportokban adják elő a résztvevők, egyéni választás szerint.Az énekes anyagot több faluból gyűjtött énekekből válogattuk össze, ügyelvén a nagy nótafák, különös képpen Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, Demeter Antalné Jánó Anna, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, Miklós Györgyné Szályka Rózsa, Benke Jánosné Benedek Rózsa repertoárjának bemutatására.

Meghívott vendégünk: Botezát Viktória, hagyományörző énekes Klézséről.
Botezatu Viktória Klézsén él – hagyományőrző énekes nótafa, hagyományos népi értékeket őrző és átadó tanító, a Klézse-Budai közösség megtartó oszlopa. A hét gyermekes édesanya, 10 unkás nagymama, pici otthonában több száz gyermeknek tanít moldvai csángó énekeket, meséket, szövést, táncot és segít nekik a megmaradásban, otthoni környezetben való boldog életük felvirágozásában. A magyar népzenekutatás méltán lehet kíváncsi Viktori néni énekeire, ének stílusára, hiszen nem csak Szályka Rózsa, Hodorog Luca és Bálint Erzsébettel való rokonsága révén szívta magába a moldvai énekes kincsestár legjavát, de édesapja egyházi népének szeretetét és tudását is hűen őrzi. Több hagyományőrző csoport vezetője, a Szályka Rózsa Balladaéneklő Találkozó megálmodója és házigazda szervezője, akit mosolya mellett a szerénysége és a Szeretetben való végtelen bizakodása emel a nagy alkotótársak közé.

Szeretettel köszöntjük újra Szegeden!


Tananyagok Audio CD-n

az eredeti, gyűjtött népzenei hanganyag
énekek koboz kísérettel

Oktatók

Juhász Erika
Juhász Erika
Fábri-Ivánovics Tünde
Fábri-Ivánovics Tünde
Botezatu Viktória
Botezatu ViktóriaHegedű

Augusztus 13-án délelőtt 10 órától kezdődik az oktatás.

A hangszer oktatásában a legősibb felállású zenekar, a hegedű koboz kettős együttmuzsikálását tanítjuk és fejlesztjük a hegedűsöktől gyűjtött anyagok felhasználásával. Célunk a dallamtanulás mellett a tánckísérethez szükséges határozott ritmika és vonókezelés, valamint a stílusos előadás és díszítés gyakorlása.

A hegedű oktatásában idén különlegesség lesz Panaite Jean "Jenica" hegedűs dallamai. Jean "Jenica" (1923-2005?) az egyik legidősebb moldvai cigány muzsikus akit a '90-es évek óta megismerhettünk, s a mai idősebb klézseiek emlékezete szerint máig utolérhetetlen. Redojé (Radoaia) cigányfaluban élt. 1992-ben járt magyarországon falubeli kollégáival (Spiridon Ion, Paun Vasile, Chiriac Neculai), néhány hangfelvételük 1993-ban jelent meg. Játéka gazdagon díszített, rendkívül határozott, szinte érdes hangvitelű.


Oktató

Lipták Dániel

Lipták Dániel
Furulya

Augusztus 12-én délelőtt 10 órától kezdődik az oktatás.

A hangszeres játékot Hodorog Andrástól (Néptanító-Hagyományörző Mester; a Népművészet Mestere) tanulják az érdeklődők, aki évek óta oktat furulyát, és példaértékű hagyományőrző előadóművészi munkát végez Moldvában és Magyarországon is.

A hagyományos moldvai furulyajátékot kiváló pedagógiai érzékkel, hagyományos népi tanítói módszerekkel sajátíttatja el növendékeivel. Fontos hangsúlyt helyez az egyéni előadói technikák fejlesztésére, és a zenekari játékban a furulya koboz egyensúly megteremtésére.


Oktató

Hodorog András

Hodorog AndrásA furulya oktatást ezen a kurzuson Hodorog András, Szentimrey Panna és Kiss Levente tartja.

Panna 23 éves budapesti népzenész. Népi furulya tanulmányait 8 éves korában kezdte. Gimnáziumi évei alatt Juhász Zoltántól tanult. Érettségi után a Budapesti Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium felnőtt népzenész OKJ-s képzését végezte el népifurulya és népi ének szakon.

Jelenleg tanító szakos hallgató, emellett két moldvai zenekar furulyása a Tindia, valamint a Mitiszika Zenekarban. Három éve tanít Moldvában gyermekeket népi furulyára táborokban, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezésében. Tavaly a tanítási idő alatt is a Magyar iskolákban oktatott furulyát.

Folyamatosan jár nyári táborokba Erdélybe-Moldvába, valamint Magyarországon is, ahol még van szerencsénk élő, hagyományőrző mesterektől tanulni.

„Kiss Levente vagyok, második évemet végeztem a Nyíregyházi Egyetem ének-zene - népzene,- és népi kultúra tanár szakán. Visszatérő kurzuslátogató vagyok, idén a kezdő furulyások fejlődését segítem. A kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar, valamint a szegedi Népzenei Kamaraműhely tagja vagyok. Nagyon várom a személyes találkozást és az együtt muzsikálást.”

Isten hozott köztünk újra Levente!


Oktató

Szentimrey Panna
Szentimrey Panna
Kiss Levente
Kiss Levente
 Tanulók üzenik

Halmos Kata

"Drága Tünde és Géza!

Csodálatos volt a tavalyi Moldvai Népzenei Kurzus, még hetekig abból a négy fantasztikus napból éltem.

Köszönöm Nektek még egyszer a szervezést, a tanítást, a lebonyolítást, a muzsikát, a rengeteg élményt, amit adtatok nekem és az egész csapatnak..."

Halmos Kata
Ének
Budapest
Korsós Kinga

"Tavaly sokat fejlődtem az énekben és sok szép dallamot tanultam. Nagyon tetszett az, hogy kevés idő alatt mennyi gyönyörű népdalt tehettünk magunkévá, együtt!

A tavalyi tanév második félévében elkezdtem kobzon is tanulni, a mostani kurzuson erre fogok ráerősíteni! Várom már, hogy együtt legyünk!"

Korsós Kinga
Koboz, Ének
Hódmezővásárhely
Ciceri Adrián

"Nekem olyan szintű moldvai népzenét tudnak Gézáék átadni, amit talán egész Magyarországon kevesen. Nagyon tetszik a kurzus, mivel kevés idő alatt sok mindent megtanítanak.

Az a pár nap nem is igazán munka, hanem szórakozás és kikapcsolódás is egyben."

Ciceri Adrián
Hegedű
Szeged
Bakos Zsuzsa

"A jó hangulat miatt szeretem a kurzust. Az oktatók szakmai hozzáértése egyedülálló a maga nemében. Nem csak magas szinten művelik a népzenét, de valóban át is adják tudásukat.

Különös élmény számomra, hogy a kurzus végén együtt zenél minden oktató és tanítvány. Az egyéni gyakorlás és a közöz zenélés rendkívül hasznos mindannyiunk számára."

Bakos Zsuzsa
Koboz, Ének
ZalaszentlászlóKözösségi programok

Augusztus 12.
20:00-22:00 Közös zenélés, bemutatkozás.

Augusztus 13.
09-12 és 14-18 oktatás, Petrás Incze János szegedi emléktáblájának a koszorúzása - ünnepi felvonulás., 21-22 Szokolay Dongó Balázs és Fábri Géza koncert

Augusztus 14.
09-12 és 14-17 oktatás, 18-19 "Örökségül adom!" gyermektáncház a Kobzos Kurzuson 20-23 Közös esti népzenei program

Augusztus 15.
09.30-10.30 szentmise, közös fotó, 11-13 és 14-18 oktatás, 20-23 Táncház, zenei bemutatók oktatók és növendékek részvételével az aulában

Augusztus 16.
09-12 oktatás, majd a résztvevők hazautazása.

Szállás

Kollégiumban 3500 Ft/éjszaka, ágyneművel

A szálláshely elfoglalása augusztus 12-én 17 órától lehetséges.
Étkezés

A rendezvény helyszíne közelében több étterem, bevásárlási lehetőség található. Reggeli és vacsora saját batyus hozzájárulással - közösen szervezzük!
A népzenei kurzus ÁRA

Augusztus 12-16 között:

9000 Ft

A részvételi díj fizetése készpénzben a helyszínen történik.

Az ár tartalmazza az oktató CD és a kotta melléklet árát.

FIGYELEM!
A közös reggelik, ebédek és vacsorák, valamint a szállás díját a fenti összeg nem tartalmazza.
A regisztráció határideje

2021. augusztus 06. éjfél!

A kurzuson való részvételhez regisztráció szükséges.

Ha szeretnél jönni, jelentkezz az űrlapon.

Jelentkezés

Lezárult a jelentkezés! KapcsolatFábri-Ivánovics Tünde
 +36 30 323 97 38
 info@mestertanoda.hu


 TámogatókEmberi Erőforrás Támogatáskezelő

NKA Igazgatósága

Halmos Béla Program Kollégium 786104/242

Dugonics András Piarista Gimnázium

Mester Tanoda AlapítványEmberi Erőforrás Támogatáskezelő


NKA Igazgatósága


Halmos Béla Program Kollégium 786104/242


Dugonics András Piarista Gimnázium


Mester Tanoda Alapítvány


Koboziskola 1-2 DVD  |   Koboz Kurzus 1-4 DVD  |   XXI. Moldvai Népzenei Kurzus

Copyright © 2008-2019  www.Koboziskola.hu   |   Mester Tanoda Alapítvány   |   6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.